Các loại thuế phải nộp ở Nhật năm 2021

Posted by

Có thể bạn chưa biết, thuế ở Nhật Bản thường được tính trên thu nhập, tài sản và tiêu dùng ở cấp quốc gia, tỉnh và thành phố. Bài viết sau đây là những phân tích về các loại thuế phải nộp ở Nhật Bản.

1. Thuế thu nhập

Thuế thu nhập là khoản thu mà cá nhân phải nộp cho nhà nước với mức phí dựa trên tổng số thu nhập của cá nhân trong vòng một năm ở cấp quốc gia, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Thuế thu nhập ở cấp tỉnh và thành phố được gọi là thuế lưu trú.

Mức thuế phải đóng được tính dựa trên thu nhập ròng của cá nhân, có thể là từ lương hoặc thu nhập riêng của những người kinh doanh tự do.

Khai thuế thu nhập

Thuế thu nhập ở Nhật Bản dựa trên hệ thống tự đánh giá (một người tự xác định số tiền thuế bằng cách khai thuế) kết hợp với hệ thống thuế khấu trừ (thuế được trừ vào tiền lương và tiền công và do người sử dụng lao động nộp).

Nhờ hệ thống thuế khấu lưu, hầu hết người lao động ở Nhật Bản không cần phải khai thuế. Trên thực tế, người lao động chỉ cần khai thuế nếu có ít nhất một trong các điều kiện sau:

•             nếu họ rời Nhật Bản trước khi kết thúc năm tính thuế

•             nếu người sử dụng lao động của họ không khấu trừ thuế (ví dụ: người sử dụng lao động bên ngoài Nhật Bản)

•             nếu họ có nhiều hơn một nhà tuyển dụng

•             nếu thu nhập hàng năm của họ nhiều hơn 20.000.000 yên

•             nếu họ có thu nhập phụ hơn 200.000 yên

Nếu công việc của bạn là nhân viên thì không cần khai thuế thu nhập, chủ sử dụng lao động sẽ khấu trừ thuế thu nhập từ tiền lương của bạn và cuối cùng sẽ có sự điều chỉnh đối với mức lương cuối cùng của năm. Những người được yêu cầu khai thuế bao gồm người làm các công việc như kinh doanh tự do phải khai thuế tại cơ quan thuế địa phương (zeimusho), qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (e-Tax) trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm sau. Tờ khai thuế cho năm 2020 phải được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021 (kéo dài đến ngày 15 tháng 4 năm 2021 do vi rút coronavirus).

Thời điểm nộp thuế thu nhập

Nếu chủ lao động không khấu trừ, thuế thu nhập quốc dân sẽ đến hạn thanh toán đầy đủ trước ngày 15 tháng 3 năm sau (giữa tháng 4 nếu bạn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng tự động), với hai khoản thanh toán trước vào tháng 7 và tháng 11 của năm tính thuế đang hoạt động. Các khoản trả trước được tính dựa trên thu nhập của năm trước, tức là bạn không trả khoản này trong năm đầu tiên ở Nhật Bản.

2. Thuế lưu trú

Đây là khoản tiền mà người dân phải nộp cho chính quyền địa phương nơi mình đang sinh sống để có thể góp phần duy trì các hoạt động phúc lợi và xã hội của địa phương đó như : giáo dục, y tế, dịch vụ thu gom rác thải,…
Mức thuế này cũng được tính dựa trên mức thu nhập của từng cá nhân vào năm trước đó.

Lưu ý: Bạn phải phân biệt rõ ràng thuế thu nhập cá nhân và thuế lưu trú. Thuế thu nhập cá nhân được đóng dựa trên khoản thu nhập của năm đó, còn thuế lưu trú là dựa vào khoản thu nhập của năm trước đó; để có thể có những phương pháp tính thuế chính xác nhất.

Những người sống ở Nhật Bản được xác định thành ba loại vì mục đích đánh thuế thu nhập. Việc phân loại này không liên quan đến các loại thị thực (visa):

  • Không lưu trú: Những người đã sống ở Nhật Bản dưới một năm và không có cơ sở sống chính của họ ở Nhật Bản. Họ chỉ cần trả thuế đối với thu nhập từ các nguồn của Nhật Bản trong nước chứ không phải nộp thuế đối với thu nhập từ nước ngoài.
  • Lưu trú không vĩnh viễn: Những người sống ở Nhật Bản dưới 5 năm và không có ý định sống ở Nhật Bản lâu dài. Họ cần phải nộp thuế cho tất cả các khoản thu nhập ngoại trừ thu nhập ở nước ngoài không được gửi đến Nhật Bản.
  • Lưu trú vĩnh viễn: Những người đã sống ở Nhật Bản tối thiểu năm năm hoặc hiện đang chuẩn bị lưu trú lâu dài tại Nhật Bản. Họ phải trả thuế cho tất cả các khoản thu nhập, cả từ Nhật Bản và bên ngoài Nhật Bản.

Nếu bạn chỉ là một công dân không thường trú, hãy chắc chắn luôn cập nhật thông tin về việc đóng thuế lưu trú. Trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã tăng cường cưỡng chế thu thuế thành phố, và việc không nộp có thể tác động tiêu cực đến cơ hội được gia hạn thị thực. Một lưu ý nữa là thuế thành phố được tính dựa trên thành phố bạn sống, không phải nơi bạn làm việc.

3. Thuế doanh nghiệp

Thuế Doanh nghiệp được nộp hàng năm bởi các cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh doanh tự do, chẳng hạn như thuế tỉnh.

Số thuế được tính dựa trên thu nhập ròng của người đó và loại hình kinh doanh.

4. Thuế tài sản

Thuế tài sản được nộp hàng năm bởi các cá nhân sở hữu bất động sản như đất, nhà ở và các loại tài sản có thể khấu hao, còn được coi như thuế thành phố.

5. Thuế tiêu dùng

Người tiêu dùng phải trả thuế tiêu dùng khi họ mua hàng hoá và dịch vụ. Tỷ lệ nói chung là 10%. Đối với hàng tiêu dùng là đồ ăn, thức uống (ngoại trừ rượu, đồ ăn ngoài) và dịch vụ đăng ký báo thì thuế hiện tại là 8%.

6. Thuế liên quan đến phương tiện

Có 3 loại thuế liên quan đến xe khác nhau.

1) Thuế ô tô được nộp hàng năm bởi những cá nhân sở hữu ô tô, xe tải hoặc xe buýt, coi như thuế tỉnh.

Mức thuế được tính dựa trên dung tích động cơ, đối với ô tô chở người.

2) Chủ phương tiện phải nộp thuế trọng tải phương tiện tại thời điểm kiểm tra bắt buộc, đuợc coi như thuế quốc gia.

3) Một người nộp thuế mua ô tô khi họ mua một chiếc ô tô, được coi như thuế tỉnh.

Các cá nhân sở hữu xe máy hoặc các loại xe có động cơ hạng nhẹ khác phải nộp thuế xe hạng nhẹ hàng năm, là thuế đô thị.

7. Thuế rượu, thuốc lá và xăng dầu

1) Người tiêu dùng phải trả thuế rượu khi họ mua đồ uống có cồn, là thuế quốc gia.

2) Người tiêu dùng phải trả thuế thuốc lá khi họ mua các sản phẩm thuốc lá, như thuế quốc gia, thuế tỉnh và thành phố.

3) Người tiêu dùng phải trả thuế xăng khi họ mua xăng, được coi như thuế quốc gia.

Các loại thuế rượu, thuốc lá và xăng dầu đều đã được bao gồm trong giá bán niêm yết tại các cửa hàng.

Leave a Reply